CELKON

All CELKON smart phones & specifications

Celkon Millennia Q519 Plus

Celkon Millennia Everest

Celkon 2GB Star

Celkon Campus Prime

Celkon Campus A403

Celkon Millennia Hero

Celkon Millennia Q455L

Celkon Millennia 2GB Xpress

Celkon Campus A35K Remote

Celkon Millennia Q3K Power